Myronvloeiïng uit ikoon heilige Nicolaas de Wonderdoener.

Op 16 juli 2006 heeft in de kerk ter ere van de Geboorte van Christus te Antwerpen myronvloeiïng uit de ikoon van de heilige Nicolaas de Wonderdoener, aartsbisschop van Myra in Lycië plaatsgevonden. De eerste sporen van myron werden opgemerkt door parochianen tijdens de zondagse Goddelijke Liturgie, juist voorafgaand aan de communie. Op het gelaat van de heilige, nabij zijn rechteroog, ontstonden twee doorzichtige druppels, waaruit zich vervolgens twee stroompjes van een doorzichtige olieachtige vloeistof ontwikkelden. Voor het oog leek het op het vloeien van tranen.

Na het ontstaan van deze druppels werd tevens de hele omofoor van de heilige bisschop Nicolaas bedekt als met dauw. Voor de ogen van allen in de kerk begonnen van de ikoon kleine stroompjes myron naar beneden te vloeien die een duidelijk waarneembare welriekende geur afgaven.

Na afloop van de Liturgie heeft de rector van de kerk herhaaldelijk persoonlijk het feit van de myronvloeiïng gecontroleerd, waarbij hij de parochianen vroeg of het geen olie kon betreffen die per ongeluk uit de olielamp op de ikoon terechtgekomen was. Daarbij moet gezegd worden dat de prettige geur die de vloeistof afgaf en ook de kleurloosheid van de myron, die op dauw geleek, sterk verschilden van de nogal scherpe geur van koolzaadlampolie, die bovendien een diep donkergele kleur heeft. Daarop is direct een moleben met akathist ter ere van de heilige Nicolaas “Oegodnik” – de godwelgevallige – gebeden. Tijdens de door het gehele volk samen gezongen akathist ging de myronvloeiïng overvloedig verder. Uit een druppeltje dat nu op de zegenende hand van de heilige ontstond, ging een lang, smal stroompje myron vloeien dat een olieachtig spoor op de papieren ikoon heeft achtergelaten dat ook nu nog zichtbaar is. Toen de myron eenmaal aan de onderzijde van de ikoon was geraakt, stopte de myronvloeiïng en begon de vloeistof op te drogen.

De in de kerk aanwezige parochianen en de priester zijn ooggetuige geweest van de myronvloeiïng, die enkel plaatsvond met de ikoon van de heilige Nicolaas de Wonderdoener. Op de in de buurt hangende ikonen van precies hetzelfde materiaal is geen enkel spoor van myronvloeiïng aangetroffen.

De doorzichtige myrondruppels, de olieachtige bedekking in de buurt van de bisschoppelijke omofoor van de H. Nicolaas en de welriekende geur zijn nog een paar dagen gebleven en begonnen toen langzaam maar zeker te verdwijnen, ofwel vanzelf, ofwel door de grote hoeveelheid pelgrims uit België en omringende streken, die kwamen om voor de wonderdoende ikoon te bidden en hem te vereren.

De afgelopen week zijn meerdere gevallen van genaderijke hulp van de H. Nicolaas door zijn heilige ikoon bekend geworden – hulp bij verschillende ziekten en moeilijkheden. Een onzer parochianen, een jongeman, vertelde dat hij aan de vooravond van het gebeurde, in de nacht van zaterdag op zondag, in een droom een hem onbekende, fel lichte kerk zag, waarin zich relieken van de heilige Nicolaas bevonden. De priester van de Christusgeboorte-kerk en zijn gelovigen vereerden deze relieken en de jongeman zelf was ook onder hen, terwijl hij zich verbaasde over het feit dat de relieken zich hier bevonden.

Alle gevallen van genaderijke hulp door de zich met myronvloeiïng onderscheiden hebbende ikoon van de heilige bisschop Nicolaas de Wonderdoener zullen door de rector van de parochie genoteerd worden op basis van getuigenissen van mensen die persoonlijk zulke hulp ontvangen hebben, opdat God geroemd worde in zijn heiligen (Ps. 144 :10).

Op de dag van de myronvloeiïng, 16 juli, is de kerk van de Geboorte van Christus bezocht door de aartsbisschop van Brussel en België Simon, die de ikoon van de H. Nicolaas vereerd heeft en het mysterie van de H. Doop toegediend heeft.

 

 

 

BIJ DE SLACHTOFFERS VAN DE TERREURAANSLAG TE NICE ZIJN LEDEN VAN ONZE PAROCHIE >>>


Daarom organiseert de Antwerpse parochie, met de zegen van Aartsbisschop SIMON van Brussel en Belgie, tijdelijk van Den Haag en Nederland, in alle parochies van de Belgische diocese van de Russische Orthodoxe Kerk een omhaling ten behoeve van de nabestaanden van de slachtoffers.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de Belgische diocese:
IBAN: BE31 6300 1094 1255
BIC: BBRUBEBB
Op naam van: Archeveche Orthodoxe Russe met
Mededeling: voor de families van de slachtoffers in Nice


De Kerk is open elke dan van 10u30 tot 13u00.


 

Diensten

Elke zondag - Goddelijke liturgie om 10u00.
Volledig uurrooster in het Russisch

Православный телеканал "СПАС"

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru